เลี่ยง "ควันธูป" ไหว้ตรุษจีน อันตรายกว่า PM 2.5 เสี่ยงมะเร็ง

14-02-2023

View 40

วีดีโอ

รายการ : เลี่ยง "ควันธูป" ไหว้ตรุษจีน อันตรายกว่า PM 2.5 เสี่ยงมะเร็ง
วันที่ : 13:52:16 | View 40 | สถานี : STKC Society Channel | Embed