อบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สป. และ สร.อว. ตอน 1/4

10-10-2022

View 817

วีดีโอ

รายการ : อบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สป. และ สร.อว. ตอน 1/4
วันที่ : 11:44:17 | View 817 | สถานี : OPS Back-office | Embed
ระเบียบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-Office