งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ประจำปี 2565

17-08-2022

View 190

วีดีโอ

รายการ : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ประจำปี 2565
วันที่ : 16:44:31 | View 190 | สถานี : STKC Society Channel | Embed
วันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา