งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

03-05-2022

View 257

วีดีโอ

รายการ : งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564
วันที่ : 14:54:15 | View 257 | สถานี : STKC Society Channel | Embed
ออกอากาศผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564