เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอน ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศมองเห็นเครื่องบินได้อย่างไร

28-08-2019

View 2,500

วีดีโอ

รายการ : เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอน ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศมองเห็นเครื่องบินได้อย่างไร
วันที่ : 11:06:37 | View 2500 | สถานี : STKC Society Channel | Embed