เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอน ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศมองเห็นเครื่องบินได้อย่างไร

28-08-2019

View 2,192

วีดีโอ

รายการ : เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอน ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศมองเห็นเครื่องบินได้อย่างไร
วันที่ : 11:06:37 | View 2192 | สถานี : STKC Society Channel | Embed