เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอน เครือข่ายดาวเทียมนำร่อง จีเอ็นเอสเอส

28-08-2019

View 7,307

วีดีโอ

รายการ : เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอน เครือข่ายดาวเทียมนำร่อง จีเอ็นเอสเอส
วันที่ : 11:01:16 | View 7307 | สถานี : STKC Society Channel | Embed