หน่วยงานภายใน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกิจกรรม พิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช


25-04-2019 View 11308

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16.00 น. ณ.พระลานพระราชวังดุสิต รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรม พิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และน้อมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันจักรี

จากหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)