หน่วยงานภายใน

ก.วิทย์ จับมือ CAS แถลงข่าว CAS Innovation EXPO (Bangkok) 2018 งานแสดงนวัตกรรมวิทยาการใหม่ของจีนครั้งแรกในต่างประเทศ


05-10-2018 View 12056

เวลา 14.00 น. (4 ตุลาคม 2561) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) แถลงข่าวการจัดงาน “CAS Innovation EXPO (Bangkok) 2018” ที่นำมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรก รวมทั้งการนำเสนอผลงานของภาคเอกชนจีน และการนำเสนอผลงานความร่วมมือระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน นิทรรศการผลงานนวัตกรรมวิทยาการใหม่ ภายใต้แนวคิด “จากฟ้าสู่ดินด้วยเทคโนโลยี” เพื่อให้เกิดการต่อยอดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสองประเทศในอนาคต โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวร่วมกับ Mr.Yang Xin (Minister Counsellor) อัครราชทูตที่ปรึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ Mr. Fan Hua รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตรกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยในงานแถลงข่าวฯ ว่า “การจัดงานนิทรรศการ “CAS Innovation EXPO (Bangkok) 2018” ครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศจีนซึ่งมีพัฒนาการไปอย่างก้าวกระโดด และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการ วทน. ของไทย อีกทั้งยังทรงพระราชทานการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างทั้งสองประเทศที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
       “ประเทศจีน มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนทำให้จีนสามารถเป็นมหาอำนาจของโลกในปัจจุบัน โดยในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความร่วมมือกับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การวิจัยร่วม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักวิจัย การประชุม/สัมมนา และการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) ที่มีการดำเนินโครงการความร่วมมือในสาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ เทคโนโลยีพันธุกรรม เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง เทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชัน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในสาขาเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังมีโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย” รศ.นพ.สรนิต กล่าว

Mr.Yang Xin (Minister Counsellor) อัครราชทูตที่ปรึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่า สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้ คาดหวังว่าจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเผยแพร่ความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวตกรรมใหม่ รวมถึงเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้รับรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศจีน สร้างแรงสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในเชิงลึกด้านวิทยาการระหว่างสองประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS)ได้นำเอาผลงานชิ้นสุดยอดที่สำคัญของประเทศจีนออกมาจัดแสดงในต่างประเทศ โดยนิทรรศการผลงานนวตกรรมวิทยาการใหม่ ณ กรุงเทพฯ ครั้งนี้ ได้นำเอาผลงานวิจัยกว่า 30 ชิ้น ที่เป็นผลสำเร็จในระดับชั้นนำของโลกมาจัดแสดง พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกว่า 100 ประเภท ครอบคลุมตั้งแต่ห้วงอวกาศส่วนลึก ใต้ทะเลลึก ใต้พิภพส่วนลึก อัศจรรย์สีฟ้าเข้ม วิทยาการแห่งชีวิต และระบบนิเวศน์เกษตรกรรม พลังงาน อุตสาหกรรม สสาร วัสดุ และผลงานวิจัยประยุกต์เชิงพาณิชย์รวม 11 หัวข้อใหญ่ และยังนำเอาผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศจีนรวม 19 บริษัทที่ประกอบธุรกิจเชื่อมโยงกับ 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของประเทศไทย และผู้ประกอบการไทยอีก 14 รายเข้าร่วมในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้

Mr.Fan Hua รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ กล่าวในงานแถลงฯ ว่า “ด้วยการสนับสนุนจากสถานเอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทย สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS)และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตัดสินใจร่วมกันจัดนิทรรศการ CAS Innovation Expo Bangkok 2018 งานนี้เป็นครั้งแรกที่สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) ได้นำเอาผลงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ของชาติมาจัดแสดงในต่างประเทศ โดยประเทศไทยเป็นป้ายแรกของการจัดแสดงแบบ Road Show มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสำคัญ รวมถึงผลงานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศจีนในตลอดหลายปีที่ผ่านมา และได้ใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่ผลงานความร่วมมือระหว่างไทย-จีนด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เราคาดหวังว่านิทรรศการวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนได้รับรู้ถึงแนวโน้มการสร้างนวตกรรมใหม่และการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นนำและชั้นแนวหน้าของทั้งสองประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือ ภาควิชาการของทั้งสองประเทศ โดยนิทรรศการครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักคือ : ผลสำเร็จด้านพัฒนาวิทยาศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับ 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยและสนับสนุนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างไทย-จีน และผลสำเร็จด้านพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย”

ภายในนิทรรศการจะประกอบไปด้วยการแสดงผลงานโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลงานวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและหน่วยงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่
1. โครงการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2.Space Science and Exploration โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
3.Thailand Tokamak Project โดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4. การพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน และการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรทางด้านแสงซินโครตรอน โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
5. การดำเนินงานของศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีน ด้านระบบรางและรถไฟความเร็วสูง โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
6. การนำเสนอระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ (แพลตฟอร์มอยู่ไหน 3 มิติ)” โดย ศูนย์เทคโนโลยีอเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
7. การแสดงการเปรียบเทียบพัฒนาการของระบบแปลภาษาจีน-ไทย / ไทย-จีน โดย ศูนย์เทคโนโลยีอเล็ก ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
8. การนำเสนอการพัฒนาระบบ WEFRE Rehab System โดย ศูนย์เทคโนโลยีอเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
9. ความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยี ระหว่าง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและ National Center for Nanoscience and Technology: NCNST
10. แบบจำลองระบบโลก (Earth System Model) โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
11. การนำเสนอผลงานเกษตรเชิงหน้าที่ (Functional Agriculture) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
12. การดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
13.Thailand – China Joint Laboratory on Microbial Biotechnology โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำหรับงาน “CAS Innovation EXPO (Bangkok) 2018” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 14 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

 

 

แหล่งที่มา : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)