load..player

รายการ : นวัตกรรมระบบเตียงพลิกตะแคงอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมสมาร์ทเบดสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

วันที่ : 21-09-2021 | View 379 | สถานี : NSM Channel | Embed

เชิญรับชมสกู๊ปพิเศษ นวัตกรรมระบบเตียงพลิกตะแคงอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมสมาร์ทเบดสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผลงานนักวิจัยไทยสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นผลงานแห่งความสำเร็จการันตีได้จากรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมทั้งจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา เป็นการยกระดับสินค้าจากวัสดุทางธรรมชาติจากยางพาราได้เป็นอย่างดี โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ได้น้อมนำและสานต่อแนวพระราชดำริแห่งพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย เล่าผ่านโครงการ 10 ตอน
แล้วคุณจะรู้ว่า...นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ดีขึ้นได้อย่างไร

แหล่งที่มาข้อมูล :

  ช่องรายการย้อนหลังอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล